Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene ledenvergadering

terug naar overzicht

Maandag, 11 februari 2019 (20:00)

Kerkcentrum "de Ontmoeting" Emmeloord

De vergadering zal plaatsvinden op maandag 11 februari om 20.00 uur in kerkcentrum “de Ontmoeting” in Emmeloord. Een ieder lid is die avond van harte welkom om eens wat meer te horen over onze activiteiten.
Agenda
Opening.
 • Mededelingen en ingekomen stukken.
 • Notulen. (worden voor de vergadering uitgereikt)
 • Verslag penningmeester. (wordt voor de vergadering uitgereikt)
 • Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuw lid kascontrole commissie, aftredend L. Griffioen.
 • Bestuursverkiezing: Regulier aftredend en herkiesbaar secretaris J. Gunnink en voorzitter van de jeugdcommissie J. Visscher. Regulier aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid J. Drooger. Op voorstel van het bestuur willen we een nieuw bestuurslid benoemen: Theo Elschot als algemeen bestuurslid.
 • Pauze met verkoop van loten voor de verloting.
 • Verslag commissie Water en visstand beheer.
 • Verslag Jeugdcommissie.
 • Verslag Karper commissie.
 • Verslag Activiteitencommissie.
 • Verslag Wedstrijdcommissie en uitreiking van de prijzen.
 • Verloting.
 • Rondvraag. (tijdens de pauze kunnen eventuele vragen schriftelijk ingediend worden)
 • Sluiting.
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
J. Gunnink
Secretaris