Wijziging

Wijziging doorgeven

Bent u onlangs verhuisd of gaat u op korte termijn verhuizen? Zijn uw gegevens niet correct en wilt u deze wijzigen? U kunt met het mutatieformulier een wijziging doorgeven aan onze ledenadministratie.

Wilt u in het wijzgigingsveld duidelijk aangeven wat er gewijzigd dient te worden?

 

Foutmelding 
 
Aanhef
Achternaam
Voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Vispasnummer
Wijzigingsveld