De sneep

De sneep is een vis die de voorkeur geeft aan snelstromend water maar hij is ook goed in staat om zich aan te passen aan stilstaand water. De vis leeft in grote scholen en eet voornamelijk algen die hij met zijn bek van de bodem of stenen schraapt. Door de aparte vorm van zijn neus word deze vis ook wel de neusvis genoemd. In helder water verraad de sneep vaak zijn aanwezigheid doordat de vissen vaak met hun lichaam draaien op het moment dat ze algen van de bodem schrapen. Je kunt dan duidelijk de schitteringen in het water zien. Ook kun je op bepaalde plaatsen zien aan lange kale strepen op de bodem dat er sneep aanwezig is.
In Nederland word deze vis vooral in het zuiden aangetroffen in beken en rivieren.