Reglement

HSV ’T POLDERVOORNTJE ORGANISEERT:

COMPETITIE 2018

- Hengellengte en keuze vrij.
- Deelname vrij mits u lid bent van HSV ’t poldervoorntje.
- Witviscompetitie; Snoek, Paling en Snoekbaars tellen niet mee.
- We vissen op gewicht. Er is een prijs voor de grootste vis.
- Inleg 2 Euro per wedstrijd.
- 10 wedstrijden tussen April en Oktober.
- De 7 beste resultaten tellen mee voor het eindklassement.
- Per wedstrijd heeft de helft van de deelnemers prijs (klein Geldbedrag).
- Er word in diverse wateren gevist in de polder.
- Opgave niet nodig, u kunt gewoon komen.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via email: info@poldervoorntje.nl


WEDSTRIJDREGELEMENT HSV ’T POLDERVOORNTJE
 • Men dient uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor
  het loten en betalen van de wedstrijd.
 • Alle vis bewaard in een deugdelijk leefnet zal na afloop worden gewogen voor het
  eindresultaat. 
 • Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
 • Na beginsignaal mag men grof voeren lopende de wedstrijd licht bijvoeren.
 • Hengellengte en keuze is vrij.
 • Gebruik van katapult is verboden.
 • Gebruik van rode (kunstmatig) gekleurde maden is niet toegestaan.
 • Alle vis gevangen na het eindsignaal telt niet mee. Alle gehaakte vis in het eindsignaal
  wel.
 • We vissen met 1 hengel tegelijk. 2 is dus niet toegestaan, Cuppen tijdens het vissen is
  dus wel toegestaan…
 • Bij zaken waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

Hopende hiermee een ieder voldoende te hebben geïnformeerd,
namens de wedstrijdcommissie.

H van Balen