Reglement

Wedstrijden HSV ’t Poldervoorntje Emmeloord

Algemeen
 • Bij de competitie maakt iedere deelnemer maakt kans op dagprijzen (kleine geldprijzen 1:2)
 • Bij de competitiewedstrijden is geen inleg verschuldigd
 • Bij dagwedstrijden zijn aparte prijzen beschikbaar
 • De competitie bestaat uit 10 wedstrijden (dikgedrukt en genummerd in het rooster)Verdere informatie inzake open wedstrijden en de winterwedstrijd wordt via de website en facebookpagina van HSV ’t Poldervoorntje gecommuniceerd.

Reglement

 1. Dit wedstrijdreglement geldt voor alle wedstrijden die worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie HSV ’t Poldervoorntje Emmeloord, tenzij anders is aangegeven;
 2. De toekenning van de steknummers geschiedt door loting. De loting wordt voorafgaand aan de wedstrijd gehouden. Iedere wedstrijd wordt 1 extra stek uitgezet. Wanneer je te laat komt en alle stekken bezet zijn is deelname niet meer mogelijk;
 3. Het is verboden om verder dan 1 meter ter weerszijden van het steknummer plaats te nemen. Van iedere visser wordt verwacht dat deze recht voor zich uit (haaks op de oever) gaat vissen;
 4. Na een door de wedstrijdcommissie te geven signaal mag er worden begonnen met voeren en vissen. Gebruik van een katapult is voor eigen risico;
 5. Er mag zich slechts één hengel boven het water bevinden. Cuppen is toegestaan, echter cuppen en vissen tegelijk is verboden;
 6. Dobbers moeten het lood kunnen dragen. Optuigen en peilen is toegestaan voor aanvang wedstrijd;
 7. Vissen en/of voeren met gekleurde maden, verse de vase, tubifex of nabootsingen hiervan is verboden. Het is tevens verboden om dit op de visstek aanwezig te hebben. Gebruik van imitatie van natuurlijk aas zoals witte maden, casters, mais e.d. is wel toegestaan;
 8. De gevangen vissen mogen uitsluitend in een voldoende groot leefnet ter weging worden aangeboden (2,5 meter of langer). Paling, Snoek en Snoekbaars tellen niet mee, deze moeten direct worden terug gezet;
 9. Na eindsignaal: lijnen direct uit het water. Vissen die voor het eindsignaal aangeslagen zijn, mogen worden geland;
 10. De deelnemer doet aan de wedstrijden mee, geheel voor eigen risico!
 11. Puntentelling voor de competitie, de winnende deelnemer krijgt 1 punt. De overige deelnemers krijgen respectievelijk de volgende punten 2, 3, 4, 5, 6 etc. Wanneer een visser niets vangt krijgt deze 30 punten is deze afwezig dan 50 punten;
 12. Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie op te volgen;
 13. Tijdens de wedstrijd kunnen foto’s worden gemaakt die later kunnen worden gebruikt in uitingen van de hengelsportvereniging. Wanneer deelnemer dit niet wenst dient dit vooraf aan de wedstrijd kenbaar gemaakt te worden.
 14. De wedstrijdcommissie is bevoegd bij gevaarlijke weersomstandigheden de wedstrijd te onderbreken of te staken. Beslissing hiervan ligt bij de wedstrijdcommissie, deze is bindend is niet betwistbaar;
 15. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en dit stipt na te leven. Deelnemer gaat bij deelname aan de wedstrijd akkoord met het reglement;
 16. Situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. De uitspraak van de wedstrijdcommissie is bindend.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met H. van Balen via info@poldervoorntje.nl
of 06- 2251 5404

Klik hier voor de printversie van dit regelement