Wedstrijdcommissie

HSV ’T POLDERVOORNTJE ORGANISEERT:

COMPETITIE 

- Hengellengte en keuze vrij.
- Deelname vrij mits u lid bent van HSV ’t poldervoorntje.
- Witviscompetitie; Snoek, Paling en Snoekbaars tellen niet mee.
- We vissen op gewicht. Er is een prijs voor de grootste vis.
- Ongeveer13 wedstrijden tussen April en Oktober.
- De 8 beste resultaten tellen mee voor het eindklassement.
- Per wedstrijd heeft de helft van de deelnemers prijs (klein Geldbedrag).
- Er word in diverse wateren gevist in de polder.
- Opgave nodig 

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via email: info@poldervoorntje.nl

WEDSTRIJDREGELEMENT HSV ’T POLDERVOORNTJE


•Men dient uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor
het loten en betalen van de wedstrijd.

•Alle vis bewaard in een deugdelijk leefnet zal na afloop worden gewogen voor het
eindresultaat.

•Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.

•Na beginsignaal mag men grof voeren lopende de wedstrijd licht bijvoeren.

•Hengellengte en keuze is vrij.

•Gebruik van katapult is verboden.

•Gebruik van rode (kunstmatig) gekleurde maden is niet toegestaan.

•Alle vis gevangen na het eindsignaal telt niet mee. Alle gehaakte vis in het eindsignaal
wel.

•We vissen met 1 hengel tegelijk. 2 is dus niet toegestaan, Cuppen tijdens het vissen is
dus wel toegestaan…

•Bij zaken waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie.


Hopende hiermee een ieder voldoende te hebben geïnformeerd,
namens de wedstrijdcommissie.

Jaap Drooger