Boetebedragen

Onderstaand een overzicht van de boetebedragen per 01-01-2012 op basis van het feitenboekje 2012

Vissen in het binnenwater met beroepsvistuigen zonder akte (stroperij)
H 643 a met één vistuig € 190
H 643 b met twee of meer vistuigen € 280

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende
H 645 a met één of twee hengels € 120
H 645 b met één peur € 190
H 645 c met meer dan twee hengels € 280
H 645 d met twee of meer peuren of met andere toegestane vistuigen € 280

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:

H 647 a een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (vergunning)
van de visrechthebbende bij het gebruik van beroepsvistuigen
€ 85
H 647 b schriftelijke toestemming (vergunning) bij het gebruik van één of
meer hengels of peuren € 85
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 85

Niet toegestaan vistuig:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 240
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 85
H 652 b een staand net € 240
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een
door hem aangewezen water € 85
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 85

Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand
van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw
aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de
bovenmond van deze vispassage € 120

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a van een vistuig dat op dat moment op dat water niet gebruikt mag worden € 85
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning)
hebt om daar te vissen € 85
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels terwijl je geen
toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 120
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder te beschikken over een akte
en/of de vereiste toestemming (vergunning) van de visrechthebbende € 240
H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:
H 664 vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 340

Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666 ondermaatse vis niet direct terugzetten *
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm *

* Bedrag wordt vastgesteld door de Officier van justitie