Over ons

Het Poldervoorntje is een actieve hengelsport vereniging met meer dan 1700 leden die zich al meer dan 70 jaar bekommert om het wel en wee van de sportvisser in de Noordoostpolder. Bestonden de activiteiten in het verleden voornamelijk uitgifte van de benodigde vergunningen en wedstrijdvissen, kwamen hier spoedig activiteiten bij zoals het wegwijs maken van de jeugd op het gebied van het sportvissen.

Tegenwoordig zijn de activiteiten verder uitgebreid en wordt overleg gevoerd met o.a. Het Waterschap en SPORTVISSERIJ OOST NEDERLAND om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen. Om deze interen en externe activiteiten allemaal goed uit kunnen voeren, is een paar jaar geleden besloten de structuur van het bestuur aan te passen. Het bestuur van ’t Poldervoorntje wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester (het dagelijks bestuur) aangevuld met de voorzitters van de commissies.

Deze commissies zijn:
Wedstrijdcommissie
Jeugdcommissie
Karpercommissie
Commissie Water en Visstandbeheer
Activiteiten commissie

Maar naast deze formele structuur zou een vereniging als de onze niet zo goed kunnen functioneren zonder de leden die meewerken aan de activiteiten die door de verschillende commissies worden georganiseerd. Ik noem hierbij graag als voorbeeld de activiteit vorig jaar tussen kerst en oud & nieuw waarbij door verschillende leden van onze vereniging de Picknick plaats aan de Enservaart onderhanden is genomen met een fantastisch eindresultaat.

Eén van de belangrijkste taken van het bestuur is dan ook het enthousiasmeren van leden voor de activiteiten van de vereniging en het besef weten te creëren dat het credo van een vitale vereniging luidt: met elkaar, voor elkaar. Wanneer dit door onze leden wordt gedragen, bestaat er geen twijfel over dat de komende 70 jaar ’t Poldervoorntje succesvol zal blijven. 

Met vriendelijke groet,

Voorzitter HSV ‘t Poldervoorntje