Bestuur

Samenstelling bestuur hsv 't Poldervoorntje

Dagelijks bestuur:

1e Voorzitter: E.B. Weening 

2e Voorzitter: G. Tijms

Secretaris: J. Gunnink

Penningmeester: B Wierda

Ledenadministratie: P. Weening

Wedstrijdcommissie: T. de Lange

Karpercommissie: Robin Pool

Activiteitencommissie: E.B. Weening

Jeugdcommissie: J. Visscher

Algemene bestuursleden: G Tijms, H van Balen en J. Drooger

Ereleden: C.L. Weening, H. Weening

Webmaster: P Weening