Over de VISpas

Op 1 januari 2007 verving de VISpas, in handig creditcardformaat, de welbekende Sportvisakte en Grote Vergunning. De VISpas is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap van de desbetreffende vereniging. Voor meer informatie over de VISpas verwijzen wij u naar de site van Sportvisserij Nederland.

Met de VISpas kunt u vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Wat houdt de VISpas nu precies in? Check de video: