agenda algemene ledenvergadering

terug naar overzicht

Dinsdag, 1 maart 2022

De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 3 maart 2022 om 20.00 uur in Buurthuis “De Erven”.

Agenda
 • Opening.
 • Mededelingen en ingekomen stukken.
 • Notulen 2021.
 • Verslag penningmeester.
 • Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuw lid kascontrole commissie, aftredend L. Griffioen. C. Weening is bereid gevonden om nog een jaar door te gaan. Er wordt dus 1 nieuw lid gezocht.
 • Bestuursverkiezing: Regulier aftredend en herkiesbaar: Voorzitter jeugd commissie Jurrien Visscher. Algemeen bestuurslid Theo Elschot.Tussentijds afgetreden en vervanging: Voorzitter wedstrijdcommissie Thijs de Lange; het bestuur stelt voor Jaap Drooger te benoemen in zijn plaats. 2e voorzitter Gerald Tijms; het bestuur stelt voor om Theo Elschot te benoemen als 2e voorzitter. Wilco Kok wordt voorgesteld als voorzitter van de commissie water -en visstand beheer. Voorzitter karper commissie Robin Pool; het bestuur stelt voor Pieter Rein Bos te benoemen in zijn plaats.
 • Pauze met loten verkoop (15 minuten)
 • Verslag Commissie Water -en visstand beheer.
 • Verslag Jeugdcommissie.
 • Verslag Wedstrijdcommissie
 • Verslag Karpercommissie
 • Verslag Activiteitencommisie
 • Verslag 55+ commissie
 • Rondvraag.
 • Sluiting.
 • Verloting

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
P. Stobbe
Secretaris

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies