Spiegelkarper project


Met ingang van 2012 is ’t Poldervoorntje gestart met een spiegelkarperproject.

We hebben als visclub hiervoor een aantal redenen en voordelen zoals:

 

  • Door een spiegelkarperproject raken (karper)vissers meer betrokken bij de hengelsport, er zijn bijvoorbeeld door diverse spiegelkarperprojecten karpercommissies opgesteld die er o.a. voor zorgen dat bepaalde regels beter worden nageleefd. Ook worden er schoonmaakacties gehouden en zijn er jaarlijkse karperwedstrijden, met als uitdaging om uitgezette vissen terug te vangen en daarbij gezondheid en groei te monitoren.

 

  • Er bestaat ruimte om gedoseerd spiegelkarper uit te zetten, de kanaalkarpers worden de laatste 5 jaar steeds groter terug gevangen. Er zit dus duidelijk groei in het bestand, met andere woorden de draagkracht van het water is toegenomen. Het voedselaanbod en de waterkwaliteit zijn verbeterd. Nog een verklaring voor de groei is het feit dat de natuurlijke aanwas is verminderd door o.a. predatie van snoek en aalscholver en is er dus minder voedselconcurrentie. 

 

  • Door monitoring van deze uitzettingen, door middel van het individueel fotograferen van elke uitgezette spiegelkarper is het mogelijk de karpers te volgen en hiervan te leren welke watersystemen gezond zijn en blijven. Spiegelkarper is bij uitstek een vis om dit mee te doen, de vissen zijn meer als 30 jaar te volgen daar een spiegelkarper ongeveer 50 jaar oud kan worden bij gunstige omstandigheden.

 

  • Via een archief worden de uitgezette projectspiegels in de gaten gehouden door terugvangsten. Er word gekeken welke route er is gezwommen en wat de groeicurve is geweest waardoor je een indruk krijgt hoe het ecosysteem in zijn geheel functioneert. Een karper die slecht groeit, geeft eigenlijk aan dat er te weinig natuurlijk voedsel of zuurstof aanwezig is en dat een water misschien niet gezond is.

In december 2012 zijn de eerste vissen losgelaten in de Urkervaart. Alle vissen zijn gefotografeerd aan hun linkerflank en mocht je dus in de toekomst een spiegelkarper vangen dan zien wij hiervan graag een foto van de linkerzijde met de vangplaats en het gewicht. Uiteraard blijven je gegevens binnen de databank van ’t Poldervoorntje.
We zullen de komende 5 jaar in alle kanalen in de Noordoostpolder spiegelkarpers blijven uitzetten! Wil je hierover meer info? Stel dan je vraag via: info@poldervoorntje.nl


Voor foto's klik hier